Hallberg-rassy Hr 29

Hallberg-rassy Hr 29


used boat

the boat Hallberg-rassy Hr 29 id:57731 was sold (3b)
Boats and yachts shipyard Hallberg-Rassy
Hallberg-Rassy
Archival and quotes:

Hallberg-rassy


Hallberg-rassy Hr 29